Územní odbor MOST

PŘEHLED NÁLEŽITOSTÍ a KONTAKTNÍ ADRESY pro podání na HZS

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Územní odbor Most
Dělnická 163
MOST, 434 01
(hasební obvod bývalého okresu Most)
Litvínov, Komořany a pod.
Pro možné připojení objektu na PCO pracoviště KOPIS HZS Ústeckého kraje.

Na HZS je nutno zaslat - dodat náležitostí organizačního charakteru:

 • Žádost o připojení na PCO - (písemná, volnou formou, postačuje elektronicky scan)
 • Evidenční list objektu - (formulář HZS - vyplněný v záhlaví)
 • Smlouva s AEC ( uzavírá majitel objektu / provozovatel / uživatel EPS ) je předávána na HZS
 • Aktualizace kontaktních údajů na osoby odpovědné za objekt (formulář HZS poskytne AEC)

Na HZS je dále nutno dodat náležitosti:

 • Dokumentace zdolávání požáru - DZP tzv. OPERATIVNÍ KARTA viz TOP, bod č.9
  2x v tištěné podobě grafická a textová část, dále
  1x v elektronické podobě
 • DZP musí být doplněna o Plán místností s čísly jednotlivých hlásičů
 • Klíč od KTPO motýlkový klíč CISA 44
 • Doložit, že uvnitř KTPO je pro zasahující jednotku uložen :
 • generální objektový klíč od vstupu do objektu a všech dalších prostor pod uzamčením a klíč od OPPO, event. klíč od vjezdové brány pokud je objekt oplocen a KTPO je umístěno vně objektu.KTPO musí být vybaven tak, aby na PCO HZS byl přenášen signál o přítomnosti, resp. nepřítomnosti generálního objektového klíče uvnitř KTPO

Zaslání, předání dokumentace a dokladů po linii prevence HZS:

 • PD EPS ( projektová dokumentace EPS ) vč. Technické zprávy
 • PDP ( projektová dokumentace přenosu signálu na PCO HZS ) Pro možné zpracování PDP je na AEC nutno elektronicky zaslat podklady odsouhlasené od HZS:
 • PD EPS ve formátu AutoCAD + Technickou zprávu (skutečné provedení)
 • PBŘ požárně bezpečnostní řešení
 • Prohlášení a doklady projektantů a montážních organizací za EPS a ZDP dle vyhl.MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci, v platném znění
 • Doklady o dokončené montáži systému nebo zařízení pro EPS a ZDP
 • Protokoly o uvedení zařízení do provozu a protokoly a výchozích revizích
 • U stávajících zařízení platné protokoly o pravidelných revizích zařízení a jejich částí
 • Doklady o praktickém ověření funkce zařízení nebo hlavních komponent zařízení

Výše uvedené náležitosti převezme a řízení o připojení vede:
mjr. Bc. Marcela Zemanová
vedoucí prac. prevence OO a KŘ
tel: 950 415 118
marcela.zemanova@ulk.izscr.cz

Další informace může podat:
kpt. Mgr. Ing. Lukáš Job
lukas.job@ulk.izscr.cz
tel: 950 415 119
Ing. Zdeněk Bláha ředitel ÚO Most
reditel.mo@ulk.izscr.cz
950 415 113,114, 110

Pokud jsou materiály na HZS předávány osobně, doporučujeme předávajícímu, aby si jejich předání nechal od HZS potvrdit podpisem Předávacího protokolu, popř. přímo na kopii předávaného dokumentu!

Stáhnout v elektronické podobě: PDF, DOCX

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.