Přístupové a docházkové systémy

Nabízíme sestavení evidenčního systému na míru, který poběží na vašem serveru + možnost pronájmu virtuálního serveru na platformě Microsoft Azure.

 • Uživatelské licence
  Nastavení přístupu přes aplikaci nebo přes web, přihlašování dle network domény, automatické odhlašování po nečinnosti, možnost přebírání uživatelů z active directory, nastavení práv uživatelů (vidět či editovat pouze vybrané osoby a jejich vybrané údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů)

 • Základní personalistika
  Vedení volitelného množství údajů a dělení zaměstnanců či dalších osob podle jejich pozice, pracovního zařazení a poměru (HPP, DPČ, DPP, Brigády), ukládání osobních dokumentů

 • Evidence školení
  Možnost podrobné evidence vzdělávání zaměstnanců dle pracovního zařazení, definice různých typů školení (povinná, vyžadovaná, periodická, nepovinná), přiřazení sad školení podle aktuální pozice zaměstnance, upozorňování na propadlá a končící školení

 • Automatický export docházky do mzdových softwarů
  Vedení agendy k lékařské prohlídkám, výdeji osobních pomůcek, zaplacení různých příspěvků, předání identifikačních karet a další definovatelné činnosti podle vnitřních potřeb organizace

 • Činnosti zaměstnanců
  Vedení agendy k lékařské prohlídkám, výdeji osobních pomůcek, zaplacení různých příspěvků, předání identifikačních karet a k dalším definovatelným činnostem podle potřeb organizace

 • Individuální nastavení a vyhodnocení docházky
  Nastavení pracovní doby pro skupiny i jednotlivé pracovníky (kalendáře, modely, mzdové složky) podle pracovního zařazení, přesun pracovníka na jinou pozici a přepočet docházky v průběhu měsíce

 • Hodinová mzda a odměny
  Automatický přepočet hodinové odpracované doby na peníze, zadávání měsíčních individuálních odměn vedoucím včetně exportu těchto hodnot do mzdového softwaru

 • Přesčasy
  Sledování počtu hodin zákonných přesčasů včetně odsouhlasení navýšení hodin, automatické upozorňování vedoucího na blížící se vyčerpání stanoveného limitu

 • Časová období
  Měsíční, týdenní, roční nebo periodový výpočet docházky s definicí délky periody, např. 4 týdny

 • Zůstatky a čerpání složek
  Možnost ručního zadávání nebo importů ročních nároků na dovolené, sick days, sledování průběžného čerpání a zůstatků těchto složek

 • Upozorňování na chyby
  Grafické upozornění uživatele na nedodržení povinných parametrů směn (pozdní příchody a odchody, nedodržení pracovního fondu), blokace uzávěrky při nesplněném fondu

 • Pracovní cesty a výkaz práce
  Vedení času stráveného na tuzemských pracovních cestách, možnost ručního vyplnění výkazů pracovníkem včetně možnosti zapsání záznamu odvedené pracovní činnosti, výpočet náhrad za počet hodin strávených na cestě včetně stanovení koeficientu krácení

 • Převody a čerpání složek
  Např. saldo, náhradní volno mezi měsíci, nastavení vyrovnávacího období

 • Vyhodnocení a uzávěrky
  Dvoustupňové schvalování a uzávěrka pracovní doby, dodatečné schválení nepřítomností (lékař), přehledy a tiskové sestavy za vybraná střediska, pracoviště, exporty dat do XLS a jiných formátů

 • Grafy
  Vizuální podoba pro sledování různých trendů mzdových složek za vybraná období (nemocnost, čerpání dovolených)

 • Mobilní docházka
  Evidence docházky v terénu pomocí mobilní aplikace, GPS lokalizace, zobrazení pozice pracovníka při registraci docházky v Google maps

 • Žádosti a schvalování akcí
  Workflow kde podřízení mohou pomocí webového klienta vytvářet vlastní žádosti nepřítomností a dalších akcí a odesílat ke schválení nadřízenému, E-mailová notifikaci procesu žádostí a schvalování, schválené akce jsou automaticky ukládány do měsíční docházky

 • Podpora PPV (pracovně právních vztahů)
  Nastavení více pracovně právních vztahů, umožňuje zadat k jedné osobě více PPV, každý může být omezen platností a mít nastaveného jiného nadřízeného, uživatel se při přihlášení do docházky přepne do příslušného PPV, k jednotlivým PPV lze nezávisle nastavit vlastní docházkové předpisy, podle kterých je počítána docházka a plánována nepřítomnost, data z docházkových snímačů (průchody) jsou vyhodnocovány pouze v hlavním kmenovém pracovním poměru, v dalších PPV lze nastavit automatické výpočty podle kalendáře a zadávat či plánovat nepřítomnosti

 • Mzdy
  Možnost využití více formátů zakázkových exportních modulů pro různé mzdové softwary

 • Zakázkové přehledy
  Pokud je třeba zobrazit specifická data pro potřeby vedoucích pracovníků či mzdových účetních lze jednoduchým způsobem přidávat do softwaru zakázkové přehledy dat podle definice zákazníka, přehledy lze zobrazovat podle práv uživatelů a data exportovat do xls formátů

 • Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

  Nastavení cookies

  Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.