Územní odbor ÚSTÍ NAD LABEM

PŘEHLED NÁLEŽITOSTÍ a KONTAKTNÍ ADRESY pro podání na HZS

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
krajské ředitelství
Horova 1340/ 10
Ústí nad Labem, 400 01

( pro hasební obvod a region města Ústí n.L. )


Na HZS je nutno zaslat - dodat náležitostí organizačního charakteru:

 • Žádost o připojení na PCO - (písemná, volnou formou, postačuje elektronicky scan)
 • Evidenční list objektu - (formulář HZS - vyplněný v záhlaví)
 • Smlouva s AEC ( uzavírá majitel objektu / provozovatel / uživatel EPS ) je předávána na HZS
 • Aktualizace kontaktních údajů na osoby odpovědné za objekt (formulář HZS poskytne AEC)


Na HZS je dále nutno dodat náležitosti :

 • Dokumentace zdolávání požáru - DZP tzv. OPERATIVNÍ KARTA  viz TOP, bod č.9
  2x v tištěné podobě grafická a textová část, dále
  1x v elektronické podobě
 • DZP musí být doplněna o Plán místností s čísly jednotlivých hlásičů
 • Klíč od KTPO  motýlkový klíč CISA 44
 • Doložit, že uvnitř KTPO je pro zasahující jednotku uložen :
  generální objektový klíč od vstupu do objektu a všech dalších prostor pod uzamčením a
  klíč od OPPO,
  event. klíč od vjezdové brány pokud je objekt oplocen a KTPO je umístěno vně objektu.

Výše uvedené dokumenty, náležitosti převezme a posouzení zajistí :

mjr. Mgr. Františk Růžička
Územní odbor HZS Ústí n.L.
pracoviště IZS a služeb
Masarykova 342/380, Ústí n.L.
frantisek.ruzicka@ulk.izscr.cz
telefon : 950 431 374, 950 430 111
mobil : 724 188 378


Zaslání, předání dokumentace a dokladů po linii prevence HZS :

 • PD EPS ( projektová dokumentace EPS ) vč.Technické zprávy
 • PDP ( projektová dokumentace přenosu signálu na PCO HZS )
  Pro možné zpracování PDP je na AEC nutno elektronicky zaslat podklady odsouhlasené od HZS :
  PD EPS ve formátu AutoCAD + Technickou zprávu (skutečné provedení)
  PBŘ požárně bezpečnostní řešení
 • Prohlášení a doklady projektantů a montážních organizací za EPS a ZDP dle vyhl.MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci
 • Doklady o dokončené montáži systému nebo zařízení pro EPS a ZDP
 • Protokoly o uvedení zařízení do provozu a protokoly a výchozích revizích
 • U stávajících zařízení platné protokoly o pravidelných revizích zařízení a jejich částí
 • Doklady o praktickém ověření funkce zařízení nebo hlavních komponent zařízení

Odpovědná osoba za prevenci HZS:

por. Vladimír Černý, DiS. - pracoviště prevence
HZS Ústeckého kraje, Masarykova 342/380, Ústí n.L.
vladimir.cerny@ulk.izscr.cz, telefon : 950 431 282


Pokud jsou materiály na HZS předávány osobně, doporučujeme předávajícímu, aby si jejich předání nechal od HZS potvrdit podpisem Předávacího protokolu, popř. přímo na kopii předávaného dokumentu !

stáhnout v elektronické podobě

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.