Územní odbor SEMILY

PŘEHLED NÁLEŽITOSTÍ PRO PŘIPOJENÍ NA PCO HZS LK

KONTAKTNÍ ADRESY pro podání na HZS LK
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Územní odbor Semily
Nábřeží Svatopluka Čecha 185
SEMILY, 513 01

(hasební obvod bývalého okresu Semily - Semily, Turnov, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou)

Náležitosti organizačního charakteru:

 • Žádost o připojení na PCO - písemná (postačuje rovněž elektronicky)
 • Základní údaje objektu - formulář HZS LK k obdržení u HZS LK
 • Smlouva (uzavírá majitel objektu/provozovatel/uživatel EPS)
 • Aktualizace kontaktních údajů a spojení na osoby odpovědné za objekt (formulář poskytne HZS LK)

Náležitosti ve vztahu k výjezdu jednotky HZS:

 • Motýlkový trezorový klíč od KTPO konfigurace pro Semily - nutno odevzdat na HZS LK dodavatelem KTPO (popř. jen zámku) je SPH Elektro s.r.o. České Budějovice tel: 387 316 600, mobil: 603 494 236, jirkova@sph-elektro.cz.  Kód vedený u tohoto dodavatele je č. 58 (pro celý HZS LK).
 • Generální objektový klíč - od vstupu a všech uzamčených prostor objektu (pokud není ze strany HZS LK s ohledem na charakter objektu rozhodnuto jinak), tento klíč musí být uložen uvnitř KTPO.
 • Alternativně - po dohodě s HZS LK je možno uvnitř KTPO (namísto generálního objektového klíče) umístit klíč od vstupu do objektu, případně je žádoucí umístit i klíč od vjezdové brány do objektu, pokud je objekt oplocen a KTPO je instalováno vně objektu.
 • Uvnitř KTPO je třeba umístit generální objektový klíč, který pasuje taktéž do OPPO (zařízení obslužného pole požární ochrany).
 • Dokumentace zdolávání požáru - DZP (2x v tištěné a rovněž v elektronické podobě), a to v rozsahu operativní karta - § 34 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, (pokud je provozovatel EPS v objektu s napojením na PCO povinen k jejímu zpracování podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pokud není povinen k jejímu zpracování dle zákona o požární ochraně, zpracuje obdobnou dokumentaci v rozsahu DZP). DZP je třeba doplnit o plán místností s čísly jednotlivých hlásičů (smyček) pro snazší orientaci zasahující jednotky v objektu a dále o situační plán se znázorněním vnitřní dispozice objektu a jeho přilehlého okolí.

Dokumentace a náležitosti po linii stavební prevence HZS:

 • Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) k řízení, toto musí obsahovat informaci o nadstavbovém zařízení EPS/ZDP.
 • Podrobnější realizační dokumentace EPS (PD EPS) předloží investor k vyjádření na oddělení prevence HZS LK Územní odbor Semily před zahájením instalace EPS a ZDP.
 • PD přenosu signálů na PCO u HZS LK  zpracovává AEC NOVÁK s.r.o., Ústí nad Labem, mobil: 725 519 151, sebik@aecusti.cz,
 • Prohlášení a doklady projektantů a montážních organizací za EPS a ZDP dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. prokazující oprávnění provádět instalaci EPS a ZDP,
 • Doklady prokazující vlastnosti výrobku dle zákona č.22/1997 Sb., (EPS, ZDP),
 • Doklady o dokončené montáži systému nebo zařízení (EPS, ZDP),
 • Záznam o výchozí kontrole provozuschopnosti zařízení nebo hlavních komponent zařízení (EPS a ZDP),
 • Platný záznam o kontrole provozuschopnosti zařízení EPS/ZDP a jejich částí, (je-li stávající systém EPS objektu dodatečně rozšiřován o ZDP a tedy o přenos signálů na PCO u HZS LK).

Dokumentaci převezme a posouzení zajistí:
mjr. Bc. Petr Kousal
vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ
petr.kousal@hzslk.cz, telefon: 950 485 210, 724 178 391

V době nepřítomnosti:
por. Ing. Jiří Šifra
pracoviště prevence, OOB a KŘ
jiri.sifta@hzslk.cz, telefon: 950 485 225, 774 399 801

Koordinátor připojování objektů na PCO u HZS LK v celém kraji:
kpt. Ing. Eva Klímová
oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP
eva.klimova@hzslk.cz, telefon: 950 471 222, 771 121 285

stáhnout v elektronické podobě

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.