Územní odbor LIBEREC

PŘEHLED NÁLEŽITOSTÍ PRO PŘIPOJENÍ NA PCO HZS LK

KONTAKTNÍ ADRESY pro podání na HZS LK
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Územní odbor Liberec
Šumavská 414/ 11
LIBEREC VII Horní Růžodol, 460 07

(hasební obvod bývalého okresu Liberec - Liberec, Český Dub, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Frýdlant)

Náležitosti organizačního charakteru:

 • Žádost o připojení na PCO - písemná (postačuje rovněž elektronicky)
 • Základní údaje objektu - formulář HZS LK k obdržení u HZS LK
 • Smlouva (uzavírá majitel objektu/provozovatel/uživatel EPS)
 • Aktualizace kontaktních údajů a spojení na osoby odpovědné za objekt (formulář poskytne HZS LK)

Náležitosti ve vztahu k výjezdu jednotky HZS:

 • Motýlkový trezorový klíč od KTPO konfigurace pro Liberec - nutno odevzdat na HZS LK dodavatelem  KTPO (popř. jen zámku) je SPH Elektro s.r.o. České Budějovice tel: 387 316 600, mobil: 603 494 236, jirkova@sph-elektro.cz. Kód vedený u tohoto dodavatele je č. 58 (pro celý HZS LK).
 • Generální objektový klíč - od vstupu a všech uzamčených prostor objektu (pokud není ze strany HZS LK s ohledem na charakter objektu rozhodnuto jinak), tento klíč musí být uložen uvnitř KTPO.
 • Alternativně - po dohodě s HZS LK je možno uvnitř KTPO (namísto generálního objektového klíče) umístit klíč od vstupu do objektu, případně je žádoucí umístit i klíč od vjezdové brány do objektu, pokud je objekt oplocen a KTPO je instalováno vně objektu.
 • Uvnitř KTPO je třeba umístit generální objektový klíč, který pasuje taktéž do OPPO (zařízení obslužného pole požární ochrany).
 • Dokumentace zdolávání požáru - DZP (2x v tištěné a rovněž v elektronické podobě), a to v rozsahu operativní karta - § 34 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, (pokud je provozovatel EPS v objektu s napojením na PCO povinen k jejímu zpracování podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pokud není povinen k jejímu zpracování dle zákona o požární ochraně, zpracuje obdobnou dokumentaci v rozsahu DZP). DZP je třeba doplnit o plán místností s čísly jednotlivých hlásičů (smyček) pro snazší orientaci zasahující jednotky v objektu a dále o situační plán se znázorněním vnitřní dispozice objektu a jeho přilehlého okolí.

Dokumentace a náležitosti po linii stavební prevence HZS:

 • Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) k řízení, toto musí obsahovat informaci o nadstavbovém zařízení EPS/ZDP,
 • Podrobnější realizační dokumentace EPS (PD EPS) předloží investor k vyjádření na oddělení prevence HZS LK Územní odbor Liberec před zahájením instalace EPS a ZDP.
 • PD přenosu signálů na PCO u HZS LK  zpracovává AEC NOVÁK s.r.o., Ústí nad Labem, mobil: 725 519 151, sebik@aecusti.cz,
 • Prohlášení a doklady projektantů a montážních organizací za EPS a ZDP dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. prokazující oprávnění provádět instalaci EPS a ZDP,
 • Doklady prokazující vlastnosti výrobku dle zákona č.22/1997 Sb., (EPS, ZDP),
 • Doklady o dokončené montáži systému nebo zařízení (EPS, ZDP),
 • Záznam o výchozí kontrole provozuschopnosti zařízení nebo hlavních komponent zařízení (EPS a ZDP),
 • Platný záznam o kontrole provozuschopnosti zařízení EPS/ZDP a jejich částí, (je-li stávající systém EPS objektu dodatečně rozšiřován o ZDP a tedy o přenos signálů na PCO u HZS LK).

Dokumentaci převezme a posouzení zajistí:
mjr. Ing. Radka Vondrová
vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ
radka.vondrova@hzslk.cz, telefon: 950 470 320, 776 573 623

V době nepřítomnosti:
plk. Ing. Tomáš Erban
ředitel ÚO Liberec
tomas.erban@hzslk.cz, telefon: 950 471 020, 774 260 283

Koordinátor připojování objektů na PCO u HZS LK v celém kraji:
kpt. Ing. Eva Klímová
oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP
eva.klimova@hzslk.cz, telefon: 950 471 222, 771 121 285

stáhnout v elektronické podobě

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.