Zavolejte nám
+420 475 309 070
česky | english | bulgarian
zpět

Územní odbor Žatec/Louny

PŘEHLED NÁLEŽITOSTÍ a KONTAKTNÍ ADRESY pro podání na HZS

 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Územní odbor Žatec
Chmelařské nám. 347
ŽATEC, 438 27
( hasební obvod bývalého okresu Louny )
Louny, Žatec, Podbořany, a pod.
 


Pro možné připojení objektu na PCO – pracoviště KOPIS HZS Ústeckého kraje.

Na HZS je nutno zaslat - dodat náležitostí organizačního charakteru:


Na HZS je dále nutno dodat náležitosti :


Zaslání, předání dokumentace a dokladů po linii prevence HZS :

Výše uvedené náležitosti převezme a řízení o připojení vede :
mjr. Ing. Pavla Plevková
vedoucí prac.prevence OO a KŘ
tel: 950 411 152
mobil: 724 178 870
 


Další informace mohou podat:

prap. Petr Vaník
petr.vanik@ulk.izscr.cz
950 411 171, 724 178 786
plk. Ing. Pavel Antoš
ředitel ÚO HZS Žatec
pavel.antos@ulk.izscr.cz, 950 411 120
spisovna.ln@ulk.izscr.cz
 


Pokud jsou materiály na HZS předávány osobně, doporučujeme předávajícímu, aby si jejich předání nechal od HZS potvrdit podpisem „Předávacího protokolu“, popř. přímo na kopii předávaného dokumentu !


stáhnout v elektronické podobě