Zavolejte nám
+420 475 309 070
česky | english | bulgarian
zpět

Územní odbor Litoměřice

PŘEHLED NÁLEŽITOSTÍ a KONTAKTNÍ ADRESY pro podání na HZS

 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Územní odbor Litoměřice
Českolipská 1997/ 11
LITOMĚŘICE, 412 01
( hasební obvod bývalého okresu Litoměřice )
Lovosice, Roudnice, Štětí, Úštěk, Libochovice a pod.
 


Pro možné připojení objektu na PCO – pracoviště KOPIS HZS Ústeckého kraje.

Na HZS je nutno zaslat - dodat náležitostí organizačního charakteru:


Na HZS je dále nutno dodat náležitosti :

 
Výše uvedené dokumenty, náležitosti převezme a posouzení zajistí :
mjr. Ing. David Ďuriš
vedoucí oddělení IZS a výkonu služeb
Územní odbor HZS Litoměřice
david.duris@ulk.izscr.cz
telefon: 950 425 250, mobil : 602 144 725
 


Zaslání, předání dokumentace a dokladů po linii prevence HZS :


Odpovědné osoby za prevenci:

mjr. Ing. Marie Červená
vedoucí pracoviště prevence
marie.cervena@ulk.izscr.cz
950 425 611, 724 178 845
por.Ing. Antonín Kohout, prevence
antonin.kohout@ulk.izscr.cz, 950 425 153

nprap. Pavel Kozumplík, pracovník prevence
pavel.kozumplik@ulk.izscr.cz, 950 425 154
 


Pokud jsou materiály na HZS předávány osobně, doporučujeme předávajícímu, aby si jejich předání nechal od HZS potvrdit podpisem „Předávacího protokolu“, popř. přímo na kopii předávaného dokumentu !


stáhnout v elektronické podobě